Skip to main content

Kurs i Supported Employment

Våre kurs bygger på forskningsbasert kunnskap om «Place – train – maintain» i arbeidsinkludering og den metodiske tilnærmingen i Supported Employment. 

Vi kan levere dagskurs og kurs over flere dager. Kursene våre består av forelesninger, refleksjoner, øvelser og gruppearbeid. Det forutsettes aktiv deltakelse fra kursdeltakerne, både i samlingene og eventuelle mellomperioder. 

Hva inneholder et kurs i SE?

Kursene kan tilpasses deres behov, og kan blant annet inneholde:

  • Perspektiv og prinsipper i SE – grunnlaget

  • Discovery og karriereplanlegging

  • Kontaktetablering med arbeidsgiver og planlegging av jobbstøtte

  • Gjennomføre jobbstøtte på arbeidsplass

  • Erfaringsutveksling og planlegge veien videre i egen virksomhet

  • Kvalitet på SE