Skip to main content
Hva er SENO?

Supported Employment Norge er en interesseorganisasjon for alle som jobber med arbeidsinkludering

SENOs formål er todelt. For det første skal vi utvikle og spre kunnskap om SE. Deretter skal vi kvalitetssikre SE som tankesett og faglig tilnærming i arbeidsinkludering. Dette skal gjøres gjennom kvalitetsverktøyet Supported Employment Quality Framework (SEQF). 

SENO samarbeider med andre relevante organisasjoner for å fremme formålet, og deltar i internasjonalt arbeid gjennom EUSE. 

Webinar: Vil du jobbe med SEQF?

Tirsdag, 27. august· 14:00–14:45

Hør Grete Wangen snakke om hva SE var ment å være og hvordan utviklingen har vært. Hvor er vi i dag og hva er utfordringene? Bli med på en refleksjon over hvordan vi kan fremme bedre SE gjennom vekst- og utviklingsarbeid og kvalitetsverktøyet SEQF. 
Velkommen til webinar!
Dager
:
Timer
:
Minutter
:
Sekunder

Samarbeidspartnere

SEQF-merket
SEQF

Supported Employment Kvalitetsverktøy

Kvalitetsverktøy for din bedrift

Helhetlig perspektiv

SEQF gir en omfattende og strukturert tilnærming til organisatorisk forbedring i å jobbe med SE. SEQF-modellen dekker alle aspekter av virksomheten, fra ledelse til prosesser og resultater.

Benchmarking og beste praksis

SEQF-modellen tilrettelegger for sammenligning og læring fra andre organisasjoner, slik at bedrifter kan identifisere og implementere beste praksis for å forbedre sine SE-tjenester.

Resultatorientert tilnærming

Ved å ha søkelys på både prosesser og resultater, hjelper SEQF organisasjoner til å identifisere forbedringsområder og til å iverksette ønskede endringer. Dermed oppnås bedre resultater for kunder, ansatte og interessenter.

Kulturendring og engasjement

SEQF-modellen legger vekt på å involvere alle i organisasjonen i forbedringsprosessen, noe som fører til en kultur med kontinuerlig forbedring og økt engasjement fra ansatte.

Økt konkurransekraft

Ved å implementere SEQF-modellen og forbedre organisasjonens ytelse, kan bedrifter skape varige konkurransefortrinn og øke sin markedsandel.

Bærekraftig suksess

SEQF anerkjenner viktigheten av å balansere økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig ytelse for å nå og bidrar til å skape en mer bærekraftig og ansvarlig organisasjon.