Supported Employment Kvalitetsverktøy (SEQF)

Kvalitetsverktøyet for Supported Employment bygger på en detaljert sammenligning av forskjel

-

lige anerkjente kvalitetssystemer samt Supported Employment-modellen og prinsippene i SE:

EFQM-modellen

EQUASS Assurance

ESF Flanders Quality model

Quality Standards (EUSE/BASE)

Etter å ha sammenlignet modellene, laget vi et rammeverk som bygger på kravene i Supported

Employment slik de fremkommer i kvalitetsstandardene og femtrinnsprosessen. Kategoriene i

kvalitetsverktøyet er kun relevante for Supported Employment og for kravene en tilbyder av SE

skal strebe å oppnå for å bli en organisasjon som leverer kvalitet i tjenestetilbudet.

Kvalitetsverktøyet forsøker verken å beskrive når en organisasjon gir tjenester av utmerket

kvalitet, eller å bedømme kvaliteten på tjenestetilbudet. Derimot er kvalitetsverktøyet blitt

utviklet for å gi SE-tilbyder et rammeverk for å evaluere egen organisasjon, og dermed selv å

kunne identifisere forbedringsområder i SE-tjenestene.

Kvalitetsverktøyet for Supported Employment bygger på en detaljert sammenligning av forskjel

-

lige anerkjente kvalitetssystemer samt Supported Employment-modellen og prinsippene i SE:

EFQM-modellen

EQUASS Assurance

ESF Flanders Quality model

Quality Standards (EUSE/BASE)

Etter å ha sammenlignet modellene, laget vi et rammeverk som bygger på kravene i Supported

Employment slik de fremkommer i kvalitetsstandardene og femtrinnsprosessen. Kategoriene i

kvalitetsverktøyet er kun relevante for Supported Employment og for kravene en tilbyder av SE

skal strebe å oppnå for å bli en organisasjon som leverer kvalitet i tjenestetilbudet.

Kvalitetsverktøyet forsøker verken å beskrive når en organisasjon gir tjenester av utmerket

kvalitet, eller å bedømme kvaliteten på tjenestetilbudet. Derimot er kvalitetsverktøyet blitt

utviklet for å gi SE-tilbyder et rammeverk for å evaluere egen organisasjon, og dermed selv å

kunne identifisere forbedringsområder i SE-tjenestene.

Introduksjon til SEQF (Supported Employment Quality Framework)

Hovedformålet med SEQF er å forbedre tjenester som gis til utsatte/vanskeligstilte/funksjonshemmede arbeidssøkere, arbeidstakere og deres arbeidsgivere gjennom et kvalitetsverktøy for Supported Employment-tjenester.

Kvalitet er en av kjerneverdiene i strategien til EUSE (European Union of Supported Employ-ment). Kvalitetsmessig utføring av SE fører til bedre resultatoppnåelse for brukere av SE-tjenester.

For å nå målene en SE-tilbyder setter seg, er det viktig at alle ansatte opplever at de er involvert i kvalitetsstyringen av tilbudene, men om man skal implementere kvalitetsverktøyet på en vellykket måte, er ledelsens engasjement et av de viktigste kriteriene. Ledelsen har en sentral rolle i utviklingen og igangsettingen av tjenester av høy kvalitet.

“Supported Employment-organisasjoner har ledere som støtter opp under verdiene og prinsippene i SE. De fremstår som rollemodeller, de inspirerer og sørger for at SE-organisasjonen lykkes over tid."

I dette første heftet finner du ‘Kvalitetsreisen’. Heftet består av tre deler:

  1. Teoretisk bakgrunn,
  2. Supported Employment Egenevalueringsverktøy,
  3. Vekst- og utviklingsverktøyet.

Vi kan også tilby en opplæringsmodul bestående av et fem-dagers kurs, hvor to av dagene er praksis. Et hefte nummer to inneholder alle detaljer for egenevaluering og vekst- og utvikling. Dette er tilgjengelig for de som gjennomfører opplæringen. Vi anbefaler å ikke begynne på kvalitetsreisen på egen hånd, men oppfordrer til å følge opplæringsprogrammet for å sikre at det iverksettes slik det er tenkt: Vi vil gjerne være ‘critical friends’ for å hjelpe dere med å utvikle best mulig Supported Employment.

Dette produktet er resultat av to års hardt arbeid med SE-organisasjoner i Belgia (SUEM.BE), Norge (SENO), Storbritannia (BASE), Irland (IASE), Spania (EMPLEA) og EUSE. Nå er det opp til dere: Gå i gang! Bli inspirert! Bygg et mestringsklima!Eller som vi liker å si det i vårt team: “Kvalitet er ikke hovedjobben. Å være helt suveren er hovedjobben!

”Kvalitetshilsener fra prosjektgruppa! Edyth, Grete, Karen, Margaret, Nerise, Dermot, Hans, Huw, Jon, Marc, Mario

Introduksjon

Kvalitetsverktøyet for Supported Employment bygger på en detaljert sammenligning av forskjellige anerkjente kvalitetssystemer samt Supported Employment-modellen og prinsippene i SE:

  • EFQM-modellen
  • EQUASS Assurance
  • ESF Flanders Quality model
  • Quality Standards (EUSE/BASE)

Etter å ha sammenlignet modellene, laget vi et rammeverk som bygger på kravene i Supported Employment slik de fremkommer i kvalitetsstandardene og femtrinnsprosessen. Kategoriene i kvalitetsverktøyet er kun relevante for Supported Employment og for kravene en tilbyder av SE skal strebe å oppnå for å bli en organisasjon som leverer kvalitet i tjenestetilbudet.

Kvalitetsverktøyet forsøker verken å beskrive når en organisasjon gir tjenester av utmerket kvalitet, eller å bedømme kvaliteten på tjenestetilbudet. Derimot er kvalitetsverktøyet blitt utviklet for å gi SE-tilbyder et rammeverk for å evaluere egen organisasjon, og dermed selv å kunne identifisere forbedringsområder i SE-tjenestene.

Her kan du laste ned SEQF

Du kan også kontakte Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. dersom du har spørsmål om SEQF 

 

 

 

 

— Takket være økonomisk støtte fra Erasmus + programmet i EU, KA2 Strategisk

partnerskap, Prosjektnummer 2015-1-BE02-KA202-012362.

The European Commision support

for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which

reflects the views only of the authors, and the Commision cannot be held responsible for any use

which may be made of the information contained therein.

— Gjennom diskusjon og samarbeid mellom SUEM.be, SENO, BASE, Emplea Fundacion,

IASE og EUSE