Prosjekter

Partnerskap for fagutvikling

SENO er blitt partner i et europeisk program som heter Erasmus +. Den belgiske foreningen for SE er prosjektkoordinator. AFI (Arbeidsforskningsinstituttet) er «associate partner» sammen med SENO i Norge. Hensikten med partnerskapet er å utvikle kvalitetskriterier for SE. Prosjektet er treårig. SENO vil holde medlemmene løpende orientert om utviklingen i prosjektet. Oppstart er høsten 2015.

Søknaden som beskriver prosjektet finner du her.