Prosjekter

Partnerskap for fagutvikling

SENO er blitt partner i et europeisk program som heter Erasmus +. Den belgiske foreningen for SE er prosjektkoordinator. AFI (Arbeidsforskningsinstituttet) er «associate partner» sammen med SENO i Norge. Hensikten med partnerskapet er å utvikle kvalitetskriterier for SE. Prosjektet er treårig. SENO vil holde medlemmene løpende orientert om utviklingen i prosjektet. Oppstart er høsten 2015.

Søknaden som beskriver prosjektet finner du her.

SEQF-prosjektet er nå avsluttet. Prosjektet har resultert i to verktøy: Et egenevalueringsverktøy og et vekst- og utviklingsverktøy. Totalt utgjør dette to dokumenter – en teoretisk del (en kortversjon) og en praktisk del. Her publiserer vi nå de to dokumentene på engelsk. Den norske versjonen er like rundt hjørnet, vi holder på med siste kvalitetssjekk og oversettelse. Følg med og kontakt oss gjerne for mer informasjon

SEQF Practise

SEQF Theory