atf bedr logo

Attføringsbedriftene – en bro til arbeidslivet

Attføringsbedriftene er en interesseorganisasjon for attføringsbedriftene i Norge, med fokus på fagutvikling. Attføringsbedriftene gir enkeltindivider mulighet til å nærme seg arbeidslivet gjennom kvalifisering og arbeidstrening.