asvl logo

Arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene

ASVL er arbeidsgiverforeningen for vekstbedriftene i Norge. Vektstbedriftene, som er spredd utover hele landet, gir mennesker med spesielle behov en mulighet tilå komme i arbeid.