euse logo

European Union of Supported Employment

EUSE er paraplyorganisasonen til SENO og de andre 18 nasjonale fagorganisasjonene i Europa. Organisasjonene har, som SENO, fokus på bruk og videreutvikling av Supported Employment (SE) som metode. EUSE jobber for å øke kunnskapen om metoden via utveksling av informasjon mellom medlemslandene og videreutvikle metoden i samarbeid med europeiske forsknings- og fagmiljøer.