atf bedr logo

Attføringsbedriftene – en bro til arbeidslivet

Attføringsbedriftene er en interesseorganisasjon for attføringsbedriftene i Norge, med fokus på fagutvikling. Attføringsbedriftene gir enkeltindivider mulighet til å nærme seg arbeidslivet gjennom kvalifisering og arbeidstrening.

asvl logo

Arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene

ASVL er arbeidsgiverforeningen for vekstbedriftene i Norge. Vektstbedriftene, som er spredd utover hele landet, gir mennesker med spesielle behov en mulighet tilå komme i arbeid.

euse logo

European Union of Supported Employment

EUSE er paraplyorganisasonen til SENO og de andre 18 nasjonale fagorganisasjonene i Europa. Organisasjonene har, som SENO, fokus på bruk og videreutvikling av Supported Employment (SE) som metode. EUSE jobber for å øke kunnskapen om metoden via utveksling av informasjon mellom medlemslandene og videreutvikle metoden i samarbeid med europeiske forsknings- og fagmiljøer.