Årsmøte SENO

Det innkalles til årsmøte i SENO tirsdag 4.november kl.17.15 på Quality Hotel 33 i forbindelse med Arbeidsinkluderingskonferansen 4.- og 5.november. Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 4 uker før årsmøtet. Se kontakt info på hjemmesiden.