Årsmøte 2015

SENO avholder årsmøte på Holmenkollen Park Hotell den 26.oktober kl.16.30 i forbindelse med Arbeidsinkluderingskonferansen 2015. Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 4 uker før årsmøtet.