Høringsuttalelse til forslag om enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

SENO (tidligere Forum for arbeid med bistand, FAB), er en faglig interesseorganisasjon som har som formål å fremme og å utvikle supported employment i Norge. Supported employment er en faglig tilnærming som bruker ordinært arbeid både som mål og middel…