Årsmøte 2015

SENO avholder årsmøte på Holmenkollen Park Hotell den 26.oktober kl.16.30 i forbindelse med Arbeidsinkluderingskonferansen 2015. Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 4 uker før årsmøtet. 

Årsmøte SENO

Det innkalles til årsmøte i SENO tirsdag 4.november kl.17.15 på Quality Hotel 33 i forbindelse med Arbeidsinkluderingskonferansen 4.- og 5.november. Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 4 uker før årsmøtet. Se kontakt info på hjemmesiden.

Velkommen til årets store konferanse i regi av ASVL, Attføringsbedriftene og SENO

Nå er programmet klart til den tidligere annonserte Arbeidsinkluderingskonferansen (tidligere AB/SE-konferansen). Vi håper at programmet vil falle i smak for både inspirasjon og faglig fordyping for morgendagens utfordringer innenfor vårt fagområde. Vi ønsker alle velkommen 4.-5. november til Quality Hotel 33, et lett tilgjengelig…